ISO

Kvalitu definujeme v naší společnosti jako hodnotu, kterou zákazníci od nás očekávají. Nejdůležitějším nástrojem k realizaci tohoto požadavku je zavedený systém řízení kvality ISO.

Systém řízení kvality iso

Jedná se o jednoznačně vymezený, doložený a provázaný soubor zásad umožňujících účinné a souběžné řízení řady aspektů ustanovením a naplňováním jednotných postupů. Ve společnosti Kabat jsou těmito determinanty orientace na zákazníka ve spojení s fungujícím systémem řízení kvality, ochrana životního prostředí a bezpečnost a hygiena práce.

Výrobce pneumatik Kabat Tire and Tube

Zavedené normy ISO 2003 2004

Ve snaze o další zlepšení činnosti výrobních procesů a o nepřetržité zlepšování kvalitní obsluhy zákazníků byl na přelomu let 2003 a 2004 zaveden systém dle normy ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 a PN-N 18001:2004.

Proces zavádění systému řízení kvality ISO probíhal více než dva roky. Výzva, kterou bylo zavedení systému zahrnujícího nejenom kvalitu, ale také ochranu životního prostředí a bezpečnost práce si vyžádala mimořádné pracovní nasazení celého pracovního týmu. Výsledkem těchto snah byla změna fungování všech úseků společnosti, počítaje oddělením nákupu, skladem surovin, jednotlivými fázemi výroby, přes sklad hotových výrobků, laboratoř, údržbu provozu až po obchodní a administrativní oddělení.

Završením tisíců hodin práce a úsilí vedení společnosti, managementu podniku a všech zaměstnanců byl závěrečný audit provedený v II. čtvrtletí roku 2006.

Vletech 2015 a 2018 společnost Bureau Veritas provedla ve firmě Kabat opětovný audit k prodloužení certifikátů ISO na další tři roky. Opatření uskutečněná v rámci systému řízení kvality byla tehdy hodnocena kladně.

Platné certifikáty v polské a anglické verzi jsou uvedené v odkazech na snímkách.