ISO

Jakość w naszej firmie definiujemy jako wartość, którą oczekują od nas Klienci. Najważniejszym narzędziem służącym do realizacji tego założenia jest wdrożony System Zarządzania Jakością ISO.

System Zarządzania Jakością ISO

Jest to jednoznacznie określony, udokumentowany i spójny zbiór zasad, który umożliwia skuteczne i równoczesne zarządzanie wieloma aspektami, poprzez ustanawianie i realizację jednolitej polityki. W firmie Kabat tymi wyznacznikami są ukierunkowanie na Klienta połączone z funkcjonowaniem Systemu Zarządzania Jakością, ochrona środowiska oraz bezpieczeństwo i higiena pracy.

Firma Kabat Tyre posiada trzy normy ISO:

  • ISO 9001: 2015 – norma jakościowa
  • ISO 14001: 2015 – norma środowiskowa
  • ISO 45001: 2018 – norma BHP

 

Wdrożone normy ISO 2003 2004

Z myślą o dalszym usprawnieniu procesów produkcyjnych, jak również ciągłym poprawianiu jakości obsługi Klientów, na przełomie lat 2003 i 2004 wdrożono normy ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 oraz PN-N 18001:2004.

Proces wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością ISO trwał ponad dwa lata. Wyzwanie, jakim było wdrożenie sytemu obejmującego nie tylko jakość, ale również ochronę środowiska i bezpieczeństwo pracy wymagało tytanicznego nakładu pracy całej załogi. W wyniku tych działań przeorganizowano funkcjonowanie wszystkich działów przedsiębiorstwa od zakupów, przez magazyn surowca, poszczególne etapy produkcji, magazyn wyrobów gotowych, laboratorium, służby utrzymania ruchu po dział handlowy i administrację.

Ukoronowaniem tysięcy godzin pracy i wysiłku Zarządu, kadry kierowniczej i wszystkich pracowników był ostateczny audyt w II. kwartale 2006 roku.

W latach 2015 i 2018 firma Bureau Veritas przeprowadziła ponowny audyt w firmie Kabat, celem przedłużenia certyfikatu ISO na kolejne trzy lata. Działania prowadzone w ramach Systemu Zarządzania Jakością zostały wówczas ocenione pozytywnie.

Aktualne certyfikaty w wersji polskiej i angielskiej znajdują się pod linkami w zdjęciach.

ISO 45