Laboratoř

Specializujeme se na výrobky z forem, profily, přičemž velmi pružně se rozvíjíme také na trhu výrobců pryžových směsí.

Variabilita produktu

V naší nabídce najdete pryžové směsi pro různé použití, například protektorové, odolné proti oleji, se zvýšenou odolností proti otěru, k vulkanizaci v solné lázni a vzduchových tunelech, vybavené atesty PZH pro kontakt s pitnou vodou a pro obecné použití.

Výrobce pneumatik Kabat Tire and Tube
Výrobce pneumatik Kabat Tire and Tube

Naše směsi vyrábíme na bázi kaučuků

 • Styren-butadienových (SBR)
 • Butadienových  (BR)
 • Přírodních (NR)
 • Izoprenových (IR)
 • Butylových (IIR)
 • Bromobutylových(BIIR)
 • Nitrilových (NBR)
 • Etylen- propylen-dienových (EPDM)
 • Chloroprenových (CR).

Disponujeme profesionálním laboratorním vybavením

Máme k dispozici profesionální technologické oddělení a specializovaný personál, který je zárukou nejvyšší kvality našich produktů. Technologické oddělení tvoří dvě složky: výzkumně-vývojová a kontrolní. Úkolem první je příprava nových receptur směsí. Každá z nich je přizpůsobena individuálním požadavkům a potřebám zákazníků.

Kontrolní část odpovídá za ověření každé vyrobené partie pryžových směsí. Ze 100 % šarží opouštějících naše míchače jsou odebírány vzorky k provedení reometrických rozborů pro hodnocení opakovatelnosti partie.

Kabat Tire Polský výrobce pneumatik a duší

Splňujeme normy výrobců automobilů

Na základě individuálních požadavků zákazníků jsou kontrolovány fyzikální a chemické parametry v souladu s normami PN a PN-ISO, a také interními normami výrobců vozidel jako jsou VW nebo BMW:

 • tvrdost Shore,
 • pevnost a protažení při přetržení,
 • odolnost proti roztržení,
 • doba navulkanizace,
 • označení vulkanizačních parametrů,
 • odolnost proti otěru,
 • hustota,
 • viskozita podle Mooneye,
 • trvalé deformace v tlaku,
 • odolnost proti zrychlenému tepelnému stárnutí,
 • odolnost proti zrychlenému stárnutí v ozónové atmosféře.

Splňujeme normy zákazníků

Vyrábíme také směsi podle parametrů dodaných zákazníky a poskytujeme technologické poradenství při zavádění našich míchačů.

Pryžové směsi jsou prodávané v různých podobách podle individuálních preferencí zákazníků:

 • v podobě panelů ošetřených antiadhezním přípravkem,
 • v podobě panelů s proložkou z vroubkované fólie,
 • kalandrované,
 • v pruzích.
Výrobce pneumatik Kabat Tire and Tube