O nás

Jsme polským výrobcem pneumatik pro zemědělské stroje a plných pneumatik pro vysokozdvižné vozíky, duší, ochranných vložek, pryžových profilů, pryžových směsí a mnoha technických výrobků z pryže. Firma Kabat byla založena v roce 1983 a od začátku své existence je rodinným podnikem. Majiteli jsou bratři Andrzej a Tadeusz Kabatovi.

Mise společnosti

Naší snahou je, abychom byli spolehlivým dodavatelem vysoké kvality trakčních duší, ochranných vložek, pneumatik pro zemědělské stroje, pneumatik pro průmysl a také výrobků z pryže. Chceme být vnímáni jako společnost zakládající si na hodnotách vnesených rodinným podnikem. Neustále investujeme do zaměstnanců, kteří jsou našim největším kapitálem.

Kabat Tire Polský výrobce pneumatik a duší
Kabat Tyre Oblast působnosti

Oblast působnosti

v současné době naše výrobky vyvážíme do 80 zemí světa – počínaje Evropou, po Ameriku, Asii a Afriku. Máme vlastní konstrukčních kancelář a moderní technologické oddělení, kde zajišťujeme rychlou a ekonomickou přípravu forem pro nové výrobky. V moderním výzkumném a vývojovém oddělení vyrábíme s maximální péčí pryžové směsi na objednávku našich zákazníků. Jsme významným dodavatelem tohoto polotovaru pro jiné výrobní závody doma i v zahraničí.

Neustálý ROZVOJ společnosti

Rozvoj naší společnosti probíhá několika směry. Na jedné straně je to dynamický rozvoj prodeje rozšiřováním počtu odběratelů doma i v zahraničí, z druhé pak neustálé rozšiřování palety nabízených výrobků, velmi často vyvíjených ve spolupráci s konkrétním zákazníkem. Společnost nepřerušeně řadu let investuje také do rozvoje zaměstnanců, strojů, budov a IT vybavení.

Kabat Tire Polský výrobce pneumatik a duší

NEJVYŠŠÍ ÚROVEŇ SLUŽeb

V každé fázi rozvoje společnosti se snažíme zavádět řešení, která zaručují udržení kvality služeb na nejvyšší úrovni a maximálně kvalitní realizaci procesů. Potřeby a očekávání našich zákazníků jsou nejdůležitější. Dbáme proto na dodržování integrovaného systému řízení kvality dle ISO 9001:2015 (výroba), ISO 14001:2015 (ochrana životního prostředí), PN-N 18001:2004 (bezpečnost a hygiena práce), certifikované společností Bureau Veritas. Nelze nezmínit, že od roku 2003 jsme držiteli certifikátu NATO NCAGE, který umožňuje účastnit se armádních výběrových řízení v řadě zemí. Zavedené a certifikované systémy řízení jsou zárukou kvality nabízených výrobků, péče o životní prostředí, bezpečnosti a hygieny práce.

CSR

Chápeme, co znamená společenská odpovědnost podnikání.

KABAT TYRE je řízená formou rodinného podniku s pocitem společenské odpovědnosti, tedy rovněž zaměstnanců, jejich rodin a místních obcí. V podmínkách současného hospodářství vyznačujícího se rostoucí konkurencí a globalizací se snažíme zachovat si vlastní, regionální identitu v návaznosti na hodnoty vnesené rodinným podnikem.

Více informací najdete na /KABATTYREPOLSKA.

Vnitřní trubky pro stavební stroje