Kontrola kvality

Zajištění nejlepší kvality výrobků a tím také zajištění ze strany společnosti Kabat maximální spokojenosti zákazníků při jejich používání jsou základními úkoly naplňovanými společnosti.

Kontrola kvality

Všechny produkty nabízené odběratelům procházejí před jejich uvedením do oběhu zevrubnou kontrolou.

Kritériem je shoda se stanovenými normami a požadavky zákazníků.

V každé fázi výroby probíhá důkladná kontrola kvality.

Chceme našim zákazníkům poskytovat ověřené výrobky s nejvyšší kvalitou použitých surovin, bezpečné a trvanlivé.

Výrobce pneumatik Kabat Tire and Tube

Oblasti kontroly kvality

Při zavádění systému řízení kvality jsme kladli velký důraz na autokontrolu prováděnou během jednotlivých výrobních operací každým operátorem v souladu s pokyny pro danou pracovní pozici – tzv. technologickou dokumentaci výrobku;

  • Laboratorní zkoušky směsí a výrobků (v případě prodeje směsí po provedení veškerých laboratorních rozborů je vystavováno osvědčení kvality, potvrzující splnění požadavků zákazníka);
  • Kontrola shody polotovarů s technologickou dokumentaci jednotlivých výrobních etap (veškeré údaje z kontrol jsou monitorovány v počítačovém systému a důkladně vyhodnocovány);
  • Kontrola kvality duší a výrobků z forem probíhá vnějším ohledáním každého vyrobeného kusu na pracovišti kontroly kvality. Kontrola zahrnuje 100 % duší a vybrané formované výrobky.