Compliance Officer
- Administracja

Opis stanowiska

Zadania, które przed Tobą postawimy:

 • Przygotowanie strategii compliance,
 • Opracowywanie planów, opinii, procedur oraz zapewnianie ich zgodności z przepisami prawa, wymogami regulacyjnymi i umownymi w zakresie sankcji wojennych, gospodarczych i finansowych,
 • Opracowywanie regulaminu pracy Zarządu i projektów uchwał Zarządu wraz z prowadzeniem rejestru uchwał,
 • Sporządzanie pism wewnętrznych, przygotowywanie i konsultowanie pism Zarządu, prowadzenie rejestru umów przedsiębiorstwa oraz monitorowanie terminów zapadalności umów,
 • Inicjowanie, pomoc w przygotowywaniu oraz nadzór wdrażania wewnętrznych procedur i standardów organizacji w zakresie etyki i metod działania,
 • Monitorowanie zmian w przepisach prawnych polskich i unijnych,
 • Identyfikacja i ocena ryzyka wynikającego ze zmian w przepisach prawnych,
 • Aktualizacja procedur dotyczących ochrony danych osobowych (RODO),
 • Współpraca we wdrażaniu procedury zapewniającej przestrzeganie standardów postępowania z informacjami poufnymi,
 • Współpraca w opracowywaniu oraz wdrożeniu procedury AML,
 • Współpraca przy opracowywaniu oraz wdrażaniu systemu whistleblowing,
 • Sprawowanie regularnej kontroli przestrzegania oraz korygowanie wdrożonych procedur i zabezpieczeń,
 • Doradzanie oraz opracowywanie opinii w zakresie obowiązujących przepisów prawa, standardów rynkowych oraz dobrych praktyk,
 • Prowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu przepisów compliance,
 • Zapobieganie konfliktom interesów w przedsiębiorstwie,
 • Przygotowanie raportów i sprawozdań dla Zarządu w zakresie przestrzegania przepisów prawa i wewnętrznych procedur.

  Dozwolone formaty: pdf, docx, doc, odt

  Wymagania

  • Wykształcenie wyższe prawnicze,
  • Znajomość regulacji prawnych i praktyk rynkowych w zakresie działalności gospodarczej lub gotowość ich poznania oraz wdrożenia,
  • Umiejętność przygotowywania wewnętrznych aktów prawnych, regulaminów,
  • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
  • Umiejętność analitycznego myślenia,
  • Dobra organizacja czasu pracy,
  • Samodzielność i inicjatywa w wykonywaniu powierzonych obowiązków.

  Oferujemy

  • Pełną wyzwań pracę w nieustannie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
  • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę/współpracę B2B,
  • Solidny proces wdrożenia, a w późniejszym czasie dużą samodzielność i swobodę przy realizacji powierzonych zadań,
  • Dostęp do unikalnej wiedzy, szereg szkoleń wspierających rozwój zawodowy i kompetencji,
  • Rodzinną atmosferę, pracę w warunkach partnerstwa i koleżeństwa.