Ekologia

Polityka środowiskowa

Polityka środowiskowa została ujęta w misji firmy. Zakłada ona wprowadzanie zmian w organizacji, dzięki którym KABAT będzie wzorem firmy działającej proekologicznie, a jej rozwój ekonomiczny będzie równoważny z rozwojem ekologicznym.

To w jakim środowisku i w jakich warunkach będą żyły następne pokolenia jest dla nas bardzo ważne. Dlatego w trosce o środowisko naturalne robimy wszystko, aby jego stan poprawił się w bliższym i dalszym otoczeniu.

Pierwszym krokiem tej strategii było wprowadzenie selektywnej segregacji odpadów. Ograniczyliśmy także emisję zanieczyszczeń do wód poprzez zainstalowanie osadnika i separatora lamelowego. Zastosowanie filtrów spowodowało wyraźne zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Działalność ekologiczna

Uruchomiliśmy halę recyklingu, w której prowadzimy recykling odpadów gumowych. W wyniku tego procesu uzyskujemy granulat. Wysoce zaawansowana technologia przerobu jaką dysponujemy, definitywnie rozwiązuje problem utylizacji odpadów wykorzystywanych w dalszej produkcji.

Spełniamy wszelkie obowiązujące wymogi prawne, czego potwierdzeniem są uzyskane pozwolenia i decyzje. Postępujemy zgodnie z obowiązującymi prawami i normami w zakresie ochrony środowiska oraz wewnętrznymi regułami firmy. Wdrożyliśmy zintegrowany system zarządzania, obejmujący ochronę środowiska zgodnie z normą PN – EN ISO 14001: 2004.

Wykonywana przez KABAT TYRE Sp. z o.o. działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące w 2023 roku, nie wywierała negatywnego wpływu na osoby z ogółu ludności oraz nie powodowała uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska.

Kabat Tyre Polski Producent Opon i Dętek